PERMOHONAN KEAHLIAN IKRAM SECARA ONLINE:

PERMOHONAN AHLI IKRAM

 
PANDUAN PERMOHONAN KEAHLIAN IKRAM ONLINE:
 
Sila baca dengan teliti sebelum mengisi borang. Borang hendaklah diisi dengan lengkap terutama maklumat yang bertanda *. Ibu Pejabat IKRAM akan memaklumkan status perkembangan proses permohonan dari masa ke semasa.
 
Kaedah pembayaran yuran permohonan online dilaksanakan melalui khidmat MolPay Online Payment Provider
 
Berikut ialah garis panduan pemulangan semula bayaran yuran permohonan online:
1. Pemulangan semula wang hanya boleh dituntut sebelum permohonan keahlian IKRAM diproseskan.
2. Jumlah pemulangan wang adalah bersamaan dengan jumlah bayaran pendaftaran setelah ditolak kos pentadbiran.
3. Pemulangan wang tidak boleh dituntut bagi urusan pembaharuan pendaftaran.
4. IKRAM mempunyai hak untuk tidak memulangkan wang berkenaan sekiranya didapati terdapat tanda-tanda penyalah-gunaan khidmat permohonan online.