PERMOHONAN PERTUKARAN KAWASAN IKRAM SECARA ONLINE:

PANDUAN PERMOHONAN PERTUKARAN KAWASAN IKRAM ONLINE

 
 
Sila baca dengan teliti sebelum mengisi borang. Borang hendaklah diisi dengan lengkap terutama maklumat yang bertanda *. Ibu Pejabat IKRAM akan memaklumkan status perkembangan proses permohonan dari masa ke semasa.
 
Tiada pembayaran yuran pertukaran kawasan yang dikenakan dalam proses pertukaran ini.
 
Berikut ialah garis panduan langkah-langkah bagi permohonan pertukaran kawasan secara online:
1. Ahli mengisi borang permohonan pertukaran kawasan secara online.
2. Pihak Naqib(ah) kawasan asal mengisi laporan tarbiah ahli di kawasan.
3. JK Tarbiah Kawasan asal akan membuat pengesahan laporan tarbiah berkenaan.
4. JK Kawasan asal akan menghubungi ahli yang memohon bagi memastikan persetujuan ahli berkenaan.
5. Pejabat SUA Pusat akan memproseskan permohonan tersebut dan menukarkan status melalui SPI.
6. JK Kawasan baru akan menerima pemakluman melalui SPI dan JK Tarbiah Kawasan baru akan menyusun usrah. Status pertukaran kawasan dan penyusunan usrah baru akan dimaklumi oleh kawasan asal melalui SPI.
*. Kelulusan muktamad permohonan pertukaran kawasan adalah dibawah bidang kuasa Setiausaha Agung (SUA).